університету СПбГЭТУ «LETI»

11-23-2019

университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
кафедра є асоційованим членом Європейської асоціації викладачів зі зв’язків з громадськістю (EUPRERA), бере участь у здійснюваних нею заходах.
Також хочемо вам порекомендувати СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Університетом укладено угоди про співробітництво з низкою зарубіжних університетів, в яких готують фахівців в області масової комунікації, реклами і зв’язків з громадськістю. Всі випускники кафедри крім диплома отримують сертифікат Таусонского університету. У числі зарубіжних партнерів можна назвати й інші університети, куди регулярно відправляються на навчання та стажування студенти кафедри: Технічний Університет р. Бедфордшир (Великобританія), Університет Прикладних Наук р. Еде (Голландія) Студенти старших курсів, які добре володіють англійською та іншими іноземними мовами, мають можливість навчатися в закордонних університетах по програмі включеного навчання, проходити стажування в західних фірмах, збираючи матеріал для дипломної роботи. Під час поїздок у США інтенсивне навчання в Towson University, участь в дебатах і круглих столах, захоплююча туристична програма робить цей проект унікальним в Санкт – Петербурзі, а сертифікати цього університету істотно підвищують рейтинг випускників кафедри З в очах роботодавців. В рамках співпраці з іноземними університетами здійснюється стажування викладачів, студентський обмін, спільна реалізація наукових проектів, підготовка наукових праць і навчальних посібників, спільна участь у професійних конференціях.
Ряд студентів кафедри в рамках реалізації процесу академічної мобільності також проходив семестровое навчання в Лутонском університеті (Великобританія). кафедра проводить всеросійський PR – фестиваль з міжнародною участю «PR – професія третього тисячоліття». Фестиваль – це спільний проект студентів і викладачів. Майбутні PR – фахівці розвивають професійні навички, отримують унікальний досвід, значення якого важко переоцінити. Професія public relations дуже багатогранна, тому діяльність молодих людей на фестивалі можна розділити на десятки напрямків. ЛЭТИ – це унікальна можливість перевірити себе на професійну міцність. Хлопці, що пройшли квітневу загартування, краще за інших знають, з чим їм доведеться зіткнутися в роботі PR – спеціаліста.
На фотографії професор Тон Феен (р.